Welkom op de groepspagina van de Speciale Leergroep en Plusgroep!
 
In deze groep wordt er lesgegeven door:
 
juf Alie Boll
 
Zoals te lezen is onder het kopje 'Schoolinfo' -> 'Speciale Leergroep' is de Speciale Leergroep een aparte klas, waarin kinderen met specifieke onderwijsbehoeften gedurende enkele uren per week geplaatst zijn. Of er nu sprake is van een onderwijsachterstand of een onderwijsvoorsprong, hier zijn alle kinderen gelijk!

De basiswaarden 'Je mag er zijn' en 'Ik wil er zijn voor jou' zijn in deze groep heel belangrijk. Dit alles sluit aan bij het motto van Het Fundament:
'Samen als het kan, apart als het moet.'


 
Groepsnieuws:


16-04-2018 - Plusgroep

Leven poema's in het wild in Europa?
Zijn leeuwen eigenlijk roedeldieren?
Welke roofkat is het snelste van allemaal?


Bovenstaande vragen (en nog héél veel meer) kwamen vanmiddag in de plusgroep aan bod tijdens ons project 'Zo in de zoo'.

    

Daarnaast oefenden we ons logisch en kritisch denkvermogen met behulp van Leeskrakers, ordenden geleerde zaken door deze te visualiseren (onder andere op een wereldkaart) en gingen in gesprek over allerlei vragen die ons bezig houden...
       

 
 
13-04-2018 - Plusgroep
 
    

een lijst contracteisen…
4 groepjes…
4 grondplaten…
verschillende kleuren Lego-stenen…
6 x 10 minuten bouwen…
5 x 5 minuten overleg…
1 vragenronde…
                      …en dat ter bevordering van communicatie en samenwerking…

Snapt u het nog?

In de plusgroep (groep 5 t/m 8) kregen we afgelopen week een workshop op het gebied van communicatie en samenwerking. Deze workshop werd verzorgd door Remco Bastiaans, de vader van Kate en Tess. Aan de hand van een lijst met contracteisen bouwden vier verschillende groepjes één bouwwerk (een speelhal), met buitenmuren, enkele obstakels, verschillende gangen en een ‘gamekamer’. De groepjes konden elkaar niet zien en mochten tijdens het bouwen geen contact met elkaar hebben. De 4 bouwsels moesten echter aan het einde van de les wel naadloos op elkaar aansluiten. Hoe is dat dan toch mogelijk? Steeds werd er 10 minuten gebouwd. Vervolgens mocht er 1 ontwerpleider uit ieder groepje naar een zogeheten integraal overleg, om met de ontwerpleiders van de andere groepjes zaken af te stemmen. De Lego-bouwsels mochten uiteraard niet meegenomen worden naar dit overleg. Poeh, dat viel nog niet mee! Voorafgaand aan het overleg moest dus goed bedacht worden wat er gevraagd zou worden en op welke manier.

Wie een kijkje in de plusgroep nam hoorde dingen als: “Tel jij even het aantal noppen van de buitenmuur naar de gang, dan kan ik straks overleggen of dat aansluit op de andere grondplaten!” “Goed gewerkt, maar volgens mij moet dat twee noppen naar rechts!” “Heb je dat niet gevraagd tijdens het integraal overleg? Balen, dan kunnen we niet verder!” “Help, we komen Lego-stukjes van 1 nop tekort! Hoe moeten we dat nou oplossen om het straks toch te laten passen?”

Na bijna anderhalf uur bouwen (en soms wat spanning/stress bij de leerlingen) was daar het moment van de waarheid: passen de grondplaten inderdaad aan elkaar en vormen ze samen een speelhal die voldoet aan de contracteisen?

Bekijk de foto’s maar, dan zult u zien dat deze missie (bijna geheel) geslaagd is! Knap h

Vanaf deze plaats willen we Remco Bastiaans nogmaals hartelijk bedanken voor zijn tijd en inzet! Ook meester Dante en de leerlingen uit groep 6 en 7 die deze middag extra zijn aangesloten, om een gelijk aantal leerlingen te hebben in de groepjes: bedankt!


 

Klik HIER voor meer foto's van deze workshop.

 
01-04-2018 - SLG
 
        
Vandaag werkten we, zoals we gewend zijn, weer verder aan onze persoonlijke leerdoelen. In het kader van Pasen deden we dit alleen op een bijzondere manier: we maakten een eigen paas-woordzoeker! In deze woordzoeker verwerkten we woorden, die passen bij de categorieën waar we momenteel aan werken. Leuk en nuttig dus!

Klik HIER voor nog meer foto's van deze les.
 
 
02-03-2018 - Plusgroep


          
“Nu weet ik eindelijk waar die hamer in de raadszaal voor is!”
“Ik heb geleerd dat je tijdens een raadsvergadering ook kritisch mag reageren op elkaars plannen, door elkaar moeilijke vragen te stellen.” 
“Ik weet nu dat een raadsvergadering in Wijk en Aalburg altijd begint met gebed.”

Enkele uitspraken van leerlingen uit de plusgroep van Basisschool Het Fundament in Genderen. 
Op donderdag 1 maart brachten zij naar aanleiding van hun project ‘De gemeenteraad’ een bezoek aan het gemeentehuis in Wijk en Aalburg.

Eén van de leerlingen legt uit: “Vijf maanden lang hebben we in de plusgroep op onze school gewerkt aan een project over de gemeenteraad. Tijdens dit project hebben we twee politieke partijen opgericht en nagedacht over verbeterplannen voor onze school. We hebben allerlei dingen bedacht en hebben drie verbeterplannen helemaal uitgewerkt. De plannen moesten passen binnen een budget van € 1.000,- per plan en we moesten van de juf ook een kloppende begroting maken. Dat was best lastig, want vaak waren onze ideeën veel te duur. Uiteindelijk is het toch gelukt. Daarna hebben we mooie folders en promotiefilmpjes gemaakt voor onze politieke partijen, want we wilden onze ideeën natuurlijk delen en de aandacht van de kiezers trekken. Toen dat klaar was mochten we in de school een echte stemming organiseren. De verkiezingen werden gewonnen door partij DBL.”

De twee partijen: NTMP (Nynke Tess Milan Partij) en DBL (De Beste Leergroep), kregen de kans om te ervaren wat er nu eigenlijk gebeurt ná de verkiezingen, door zelf een in scene gezette raadsvergadering te voeren. De leerlingen ontvingen, voorafgaand aan de vergadering, via griffier E.W. Kooi, een echte uitnodiging, vergezeld door heuse raadsstukken. Thuis lazen de leerlingen zich in en bereidden de vergadering zo goed mogelijk voor.

Op 1 maart jl. was het tijd om deel te nemen aan een raadsvergadering in de raadszaal, onder leiding van locoburgemeester C.J. Schreuders, griffier E.W. Kooi en waarnemend griffier M. Kant-Werner en met support van medeleerlingen, ouders en personeel van Het Fundament op de publieke tribune. Tijdens de vergadering kregen de leerlingen te maken met een ‘nagekomen stuk’, bekeken videobeelden van een echte raadsvergadering, maakten kennis met de algemene gang van zaken tijdens een raadsvergadering en stemden over de verbeterplannen door middel van hoofdelijke stemming. Het bezoek werd afgesloten met een rondleiding door het gemeentehuis, waarin de leerlingen vragen konden stellen en zelfs even op de stoel van de burgemeester mochten zitten. Dat voelde toch wel heel speciaal!

Het was een geslaagde afsluiting van het project, waarvan de leerlingen veel mochten leren. Om met de woorden van één van de leerlingen te spreken: “Ik had eigenlijk niet gedacht dat ik op de basisschool al zoveel over politiek zou leren en dat ik het nog leuk zou vinden ook!”

Klik HIER voor meer foto's van ons bezoek aan de gemeenteraad.